Cennik

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie w oparciu o czynniki
właściwe dla danej nieruchomości, m.in.:

  • Cel wyceny (determinuje sposób wyceny i zakres analizy rynku)
  • Rodzaj nieruchomości (grunt, lokal, budynek mieszkalny, użytkowy)
  • Położenie nieruchomości
  • Termin realizacji opracowania
  • Dokumenty przedstawione przez klienta i koszty uzyskania pozostałych niezbędnych dokumentów do wyceny przez rzeczoznawcę majątkowego
  • Nakład pracy rzeczoznawcy jakiego wymaga prawidłowe przeprowadzenie procesu wyceny
  • Innych kosztów jakie ponosi rzeczoznawca związanych z dojazdem, opłatami skarbowymi,
    podatkami itp.

Jeśli chcesz poznać koszt sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości, wypełnij formularz