Oferta

PRZEDMIOT WYCENY:

 • nieruchomości lokalowe (mieszkalne, usługowe)
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane
 • nieruchomości gruntowe zabudowane
 • budynki i budowle
 • nieruchomości rolne i leśne

WYCENA NIERUCHOMOŚCI DLA CELÓW:

 • sprzedaży, zamiany, negocjacji
 • naliczenia opłat adiacenckich
 • naliczenia opłat planistycznych
 • naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu
 • naliczenia i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • zniesienia współwłasności
 • podziału majątku
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • sprawozdań finansowych
 • związanych ze spadkami (darowiznami)
 • wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
 • ustalenia wynagrodzenia za służebność przesyłu, służebność gruntową
 • ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości
 • ustalenia skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
 • ustalenia czynszu rynkowego
 • inne cele indywidualne.