Standardy zawodowe

PRZEPISY PRAWA

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości
    i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. 2004 nr 207 poz. 2109)

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE

KRAJOWE STANDARDY WYCENY PODSTAWOWE

KRAJOWE STANDARDY WYCENY SPECJALISTYCZNE

NOTY INTERPRETACYJNE

PROJEKTY